Fiskeridirektøren har satt i gang et arbeid for å vurdere framtidig organisering av Fiskeridirektoratet. Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2021. Det melder direktoratet på sine nettsider. Sentral rolle - Fiskeridirektoratet har en sentral rolle som rådgiver til Nærings- og fiskeridepartementet og som forvalter, kontroll- og