Forrige uke mottok Fiskeridirektoratet tips om fangster av rømt oppdrettstorsk i Meløy kommune i Nordland. Fiskeribladet snakket med fisker Lars-Gøran Ulriksen, som over nyåret satte garn rundt ti nautiske mil fra et oppdrettsanlegg i Meløy. Siden da har han nesten daglig fått det han mener er oppdrettstorsk i garnene.

Dette er bilder av torsk fisker Lars-Gøran Ulriksen nylig fikk på garn rundt ti nautiske mil fra et oppdrettsanlegg i Meløy. Foto: Lars-Gøran Ulriksen

Fiskeridirektoratet skriver i en epost til Fiskeribladet tirsdag at ut ifra bilder de har fått av fisken, sammen med andre opplysninger de har fått fra fiskere, vurderer direktoratet at det er sannsynlig at det er snakk om rømt oppdrettstorsk.