Det skriver Norges Fiskarlag på sine hjemmesider.

Fisker Kåre Bjarne Marøy fra Alver kommune i Vestland slipper inndragning på 108.000 kroner etter at Fiskeridirektoratet har snudd. Vedtaket kom etter at fiskeren ikke sendte inn melding om leveringsavtale i leppfiskfisket. Direktoratet ville dermed inndra all fangstverdien for 2020. Fiskeridirektoratet sentralt har nå opphevet vedtaket etter en klage.

– Dette utfallet ble som det måtte bli! Men jeg er glad for at jeg sto som medlem i Fiskarlaget da dette skjedde. Medlemskap viser seg å være svært nyttig i slike saker. Som fisker er det ikke kjekt å skulle stå alene i en slik sak mot myndighetene. Man har jo nok med å konsentrere seg om det man har som sitt daglige levebrød, sier Marøy i meldingen.

Årsaken til at Fiskeridirektoratet har endret praksis begrunnes i hovedsak med kontrollhensyn. Direktoratet finner ikke lenger at dette hensynet svekkes ved at kopi av avtale ikke sendes til Fiskeridirektoratet før fisket starter. Derfor skal det heller ikke være krav om dette i deltakerforskriften for 2022.

I de øvrige fire sakene der Fiskarlagets to advokater har bistått medlemmer er det er sendt ut varsel om inndragning av mer enn to millioner kroner i fangstverdi.

  • Sak 1: Kontroll fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste 3. august 2020. Varsel om inndragning på 593 452,79 kroner.
  • Sak 2: August 2021, leveringsavtale ikke meldt inn og det er varslet inndragning av 133 339,98 kroner.
  • Sak 3: Samme forhold som over: Varsel om inndragning av 914 464 kroner.
  • Sak 4: Samme forhold som over. Varsel om inndragning av 693 381 kroner.