Tirsdag skriver Fiskeridirektoratet på Twitter at Sjøtjenestens nye fartøy «Fjorgyn» har vært i Bunnefjorden i Oslo og fjernet gamle fiskeredskaper.

– Og iblant er det ikke tvil om at røktingsplikten på én uke ikke blir overholdt, lyder hjertesukket fra direktoratets folk.

Redskapen er fjernet i samråd med grunneier.

Se video fra ryddeaksjonen her:

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.