Direktoratet mener at en skipper har handlet uaktsomt ved innrapportering og gitt et overtredelsesgebyr på 50.100 kroner, skriver Lofotposten.

I vinter meldte en fiskebåt inn via kystfiskeappen at de hadde 17.000 kilo torsk som skulle leveres til et fiskebruk i Lofoten.

Da fiskebåten kom til levering foretok Fiskeridirektoratet en kontroll av fangsten. Etter kontrollveiing viste det seg at fangsten var på 20.133 kilo.

I ettertid forklarte skipperen på e-post at dårlig vær vanskeliggjorde fangstestimeringen, skriver Lofotposten. Rederiet var uenige i direktoratets vedtak og mente at skippers estimering av fangst ikke kan sees på som uaktsom.