Fiskeridirektoratet har merket seg at det er mye innmeldte bruk som ikke står i sjøen, eller bruk som er tatt opp av sjøen, men ikke meldt ut. Direktoratet påpeker at dette vil bli fulgt opp med kontroll.