Vintersesongen er godt i gang, og Fiskeridirektoratet melder om stor aktivitet og mange fartøy som leverer gode fangster av skrei på mottak langs kysten fra Finnmark og sørvestover mot Lofoten.

Direktoratet har hatt ute kontrollører og kan opplyse at det så langt er sendt forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr i åtte saker, fem i region Nord (Troms og Finnmark) og tre i region Nordland. Samtidig er det sendt ut 17 skriftlige veiledninger for mindre overtredelser. Seks av disse er i region Nord og 11 i region Nordland.

Underrapportering av fangst

Direktoratet peker på at de forholdene det er gitt reaksjoner på, dreier seg om underrapportering av fangst, manglende rapportering om anløp og landinger av fangst, samt kravet til å holde fangster adskilt.

– Dette viser at risikobasert kontroll er effektivt og fører til mer ryddige forhold i fiskerinæringen. Vi ser at etterlevelsen av regelverket bedrer seg jo lenger ut i offensiven vi kommer. Det er også klart at med økt tilstedeværelse avdekker vi totalt flere brudd på regelverket, enn det vi ville ha gjort uten å kunne ha jobbet på denne måten, sier seksjonssjef for kontroll i Fiskeridirektoratet region Nord, Bjørn Håvard Rønnevik, i en pressemelding.

– Ikke lov

I tillegg har kontrollagene i Fiskeridirektoratet avdekket at flere fiskere melder inn fangster der det er brukt omregningsfaktor. Dette er ikke lov og Fiskeridirektoratet minner om at fisk skal meldes inn i rundvekt, altså vekta fisken har når den kommer opp fra havet.

– Dersom det blir brukt omregningsfaktor ved innmelding av fangst vil det føre til feilrapportering, og vi vil reagere, sier førsteinspektør Trond Linchausen Blom i region Nordland.

Direktoratet viser videre til at det er mange fiskere som ikke melder ut bruket etter at det er tatt opp.

«Det er et krav at bruk skal meldes både inn og ut. Når bruk ikke meldes ut vil det stå som markert i fiske i kartene om bord på fiskefartøyene. Dette vil da hindre andre i å sette redskap i områder som egentlig er ledige», påpeker direktoratet i meldingen.