Fiskeridirektoratet har mottatt en rekke meldinger om hendelser på oppdrettsanlegg etter stormene i forrige uke, skriver direktoratet i en pressemelding.

– Vi har frem til og med 6. februar mottatt meldinger om rømming eller mistanke om rømming knyttet til i alt 14 merder, fordelt på åtte lokaliteter etter uværet. Det er tre selskap som har meldt inn disse hendelsene, skriver Fiskeridirektoratet, som tidligere tirsdag varslet at det skal gjennomføres en kampanje mot rømming til høsten.

Meldingene har kommet fra midt- og Nord-Norge, men med hovedvekt i Trøndelag.

Hull i nøter

Skadene varierer fra skader på hoppenett, til hull i not i ulike størrelser. De aktuelle lokalitetene har laks i størrelser fra cirka 300 gram til 6 kilo. Rømmingsomfanget er ikke avklart i noen av hendelsene, skriver Fiskeridirektoratet, som følger opp hendelsene.

Fiskeridirektoratet skriver at de ønsker tips fra publikum ved fangst av rømt oppdrettslaks.

De to antatt største hendelsene er på Hitra og Frøya, der det ble funnet opptil 4–5 meter lange rifter i nøtene. Dette er hendelser hos Salmar Oppdrett og Mowi Seawater Norway, får Intrafish opplyst fra Fiskeridirektoratet.

Skjermdump fra rømmingsstatistikken til Fiskeridirektoratet, som viser de siste innmeldte hendelsene. Foto: Skjermdump Fiskeridirektoratet

Hull i flere nøter

Tirsdag meldte Salmar at selskapet hadde funnet hull i nøter på flere lokaliteter etter stormene. På lokaliteten Farmannsøya i Trøndelag ble det funnet hull i tre nøter, som ble oppdaget via selskapets fôrkamera.

– Dykkere og fjernstyrte undervannsfarkoster ble mobilisert for inspeksjon og utbedring umiddelbart etter at været løyet, skriver selskapet.

På lokaliteten Salatskjæra i Frøya kommune ble det også oppdaget et hull i en not. Salmar tror skaden skyldes at en kameravinsj har falt i nota. I rømmingsstatistikken til Fiskeridirektoratet står det at rømmingsestimatet på lokaliteten er 100–1000. Intrafish har spurt Salmar torsdag om selskapet vet mer om antallet, men har ikke fått svar. Fisken i nota er om lag tre kilo, skriver Salmar.

Salmar har også avdekket to mindre hendelser i Åfjord og Smøla.

– På Gjæsingen er det observert to små hull i nøter. På Fjordprakken har et hoppegjerde falt ned. Også her er gjenfangstgarn satt ut, men mulighet for rømming anses om liten, skriver selskapet i meldingen.

Mowi sin lokalitet Indre Skjervøy i Osen kommune. Foto: Skjermdump fra Barentswatch.no

Gjenstand blåst ned i merd

På Mowi sin lokalitet Indre Skjervøy har en gjenstand blåst ned i en merd og laget hull under ekstremværet.

– Det oppsto dessverre mindre hull i not på Indre Skjervøy, men vi anser sjansen for rømming som svært liten. Hullet var helt i overflaten og dekket av luseskjørt samtidig som fisken står dypt i uværet, skrev Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i en tekstmelding til Intrafish.

Også på land har ekstremværet «Ingunn» skapt utfordringer. Hos Nova Sea forsvant deler av taket.

– På Lovund har takplater og isolasjon blåst av taket på administrasjonsbygget vårt. Men dette er bare som en bagatell å regne i det store bildet, der det viktigste er at ansatte og fisken vår er trygge, skrev kommunikasjonsansvarlig i Nova Sea, Trud Berg, i en epost til Intrafish.