I en pressemelding mandag melder Fiskeridirektoratet at en ansatt ved et fiskemottak i region Nord er anmeldt for seksuell trakassering og for å hindre inspektørenes mulighet til å utføre oppdraget de hadde ved bedriften.

Direktoratet viser til at både kvinnelige og mannlige inspektører i Fiskeridirektoratet har opp til flere ganger vært utsatt for krenkende atferd, trakassering og utilbørlig oppførsel når de utfører sine oppdrag.

– Nulltoleranse

– Fiskeridirektoratet har nulltoleranse for seksuell krenkende atferd, trusler, trakassering eller annen rettsstridig atferd mot våre ansatte. I dette tilfellet handler det om to kvinnelige inspektører som utfører et viktig samfunnsoppdrag og som blir møtt med utilbørlig oppførsel. Slik kan vi ikke ha det i fiskerinæringa, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i meldingen.

Direktoratet opplyser i meldingen at de to kvinnelige inspektørene var på inspeksjon ved et mottaksanlegg i Troms og Finnmark i midten av mars. Ved lossing av fangst fra et fiskefartøy skal en av de ansatte ved mottaket ha kommet med blant annet klare utsagn om at inspektørene burde gå om bord og ha sex med mannskapet for å øke fiskelykken (såkalt hall), viser direktoratet til.

– Helt uakseptabelt

– Slik oppførsel overfor offentlige tjenestepersoner er helt uakseptabelt. Våre inspektører er på jobb på vegne av norske myndigheter og skal møtes med respekt og alminnelig folkeskikk. Denne type oppførsel er ubehagelig for den som blir utsatt for det, og kan gå ut over jobben de skal utføre. Derfor anmelder vi nå dette konkrete tilfellet, sier regiondirektør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet region Nord.

Den samme personen er også tidligere anmeldt for å ha forulempet to inspektører i Fiskeridirektoratet og har vedtatt bot for forholdet, opplyses det i meldingen.