Fiskeridirektoratet anmelder Aller Aqua Norway på bakgrunn av rømmingshendelsen i oktober 2022. Det er vurdert at rømmingen skyldes overtredelse av regelverket, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I oktober 2022 rømte det 35 000 fisk fra Aller Aqua Norway AS sitt anlegg, på Floteneset i Høyanger kommune i Vestland fylke.

– Når vi fulgte opp rømmingshendelsen, fant vi flere avvik ved tilsyn, uttaler Gudrun Egge, konstituert seksjonssjef for seksjon reaksjoner i Fiskeridirektoratet, på Fiskeridirektoratet sine sider.

I november 2022 ble Aller Aqua Norway pålagt å drive med miljøovervåkning, og uttak av rømt oppdrettslaks i 11 vassdrag i Vestland Fylke.

– Vårt utgangspunkt

I januar 2023 valgte Fiskeridirektoratet å anmelde selskapet for ulike brudd på akvakulturlovgivningen.

– Vårt utgangspunkt er å sikre forsvarlig drift for å verne miljøet i størst mulig grad. Drift i henhold til regelverket innebærer også å forebygge, og minimerer risikoen for miljøskade, sier Egge.

Intrafish har spurt Fiskeridirektoratet om hvilke overtredelser de mener selskapet har gjort og hva direktoratet gjør nå. Det vil ikke direktoratet svare på.

– Siden dette er en pågående politisak så har ikke Fiskeridirektoratet flere kommentarer per nå, sier Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, til Intrafish.

Hvert enkelt selskap som driver med akvakultur har ansvar for å lage rutiner som ivaretar forsvarlig drift til enhver tid, og i enhver situasjon, skriver direktoratet

– Det er en forutsetning at næringen etterlever vilkårene for drift dersom akvakulturnæringen skal være bærekraftig, sier Egge på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Intrafish har forsøkt å nå daglig leder i Aller Aqua Norge, Sturle Skeidsvoll, uten å få svar.