Henrik Sørensens reketråler «Teis» brant og sank i Oslofjorden i november 2021. I etterkant har han ikke fått utbetalt forsikringspenger, fordi Havtrygd Forsikring og Gjensidige Forsikring ASA mener han selv forårsaket brannen.

Forsikringsselskapene krevde også 1,6 millioner kroner fra Sørensen for kostnader i forbindelse med saken.

Har trukket anklage

Sørensen svarte med å saksøke selskapene og krever 2,9 millioner kroner fra forsikringsselskapene. Tvistesaken skulle opp i Søndre Østfold tingrett 25. september, men ble avlyst. For – etter nye bevis i saken, har forsikringsselskapene nå trukket svindel-anklagen.