Forsvarsdepartementet vil opprette åtte skytefelt i hav- og fjordområder langs finnmarkskysten, skriver iFinnmark.

I forslaget som er ute på høring, vil Forsvaret etablere skytefelt ved blant annet Sørøya, Ingøy og i havområdene mellom Nordkapp og Nordkyn. Fiskarlaget Nord sier til NRK Troms og Finnmark at de vil forsøke å stoppe planene, fordi skytefeltene er planlagt etablert i de beste fiskefeltene.