– Hvor skulle jeg selv være organisert hvis KystNor hadde blitt en realitet utenfor Norges Fiskarlag, sier Pedersen til Fiskeribladet. Han drifter