Fiskeridirektoratets kontrollbåt «Frey» kom over en teine i Fanafjorden, som hadde stått siden hummerfisket i fjor. Teinen var meldt tapt i Fritidsfiskeappen. Eieren ble kontaktet og fikk tilbake teinen. Det melder Fiskeridirektoratet på Twitter, der de samtidig oppfordrer fritidsfiskere til å laste ned appen og melde fra om tapte redskaper.