Sjarken forliste 8. mai rundt klokken 16 i Breivikfjorden i Troms og Finnmark. En søk- og redningsaksjon ble igangsatt fire timer etter forliset etter en bekymringsmelding. Fiskeren, som var alene i båten, ble funnet og hentet opp av sjøen vel seks timer etter ulykken. Vedkommende ble erklært omkommet snarlig etter.

14. mars i år ble «Sørbris» hevet på oppdrag av Havarikommisjonen og fraktet i land på Finnsnes. Det viser seg at båten hadde fått bruket i propellen, og Havarikommisjonen ser dette som en medvirkende årsak til forliset. Det skriver kommisjonen i en rapport som ble publisert onsdag. Båten var av typen Myra 27 rundhekk, bygget i 1981, og hadde opprinnelig en registrert største lengde på 8,17 meter.

Et gammelt bilde av «Sørbris», tatt da båten het «Aid Elin». Foto: Leif Einan, Ship-Info (skjermdump fra Havarikommisjonens rapport)

Havarikommisjonen påpeker at det aldri var blitt gjort stabilitetsutregninger for «Sørbris». Senest 1. januar 2020 skulle alle fiskefartøy over 8 meter største lengde hatt en fartøyinstruks fra et godkjent foretak med operasjonelle avgrensingar fastsatt på grunnlag av stabilitetsutregninger.

Falt utenfor fartøyinstruksen

Opprinnelig var fartøyets største lengde (LOA) oppgitt av produsenten som 8,17 meter. Det var også denne lengden som tidligere var registrert hos myndighetene. Fiskeren hadde ifølge Havarikommisjonen tatt kontakt med et godkjent foretak for å få kontrollert den største lengden på Myra 27-sjarken. Foretaket gjorde en ny oppmåling av fartøyet sammen med fiskeren, og den 5. januar 2020 ble fartøyets største lengde målt til 7,90 meter. «Sørbris» kom da inn under en enklere gruppe fiskefartøy: Mindre enn 8 meter, bygget før 1992, der det gjeldende regelverket ikke krever egen fartøyinstruks med stabilitetsutregninger.

Kommisjonen viser til at den tidligere eieren av fartøyet hadde driftet med juksa, og at den nye eieren hadde endret driftsform til garnfiske.

«‏Havarikommisjonen mener at det nettopp er i slike tilfeller, når driftsformen til et fartøy blir endret og det blir valgt annet og kanskje tyngre utstyr, at en eier kan få mye hjelp og rettledning fra stabilitetsutregninger.

Kunne vært annet utfall

I rapporten skriver kommisjonen følgende:

«Undersøkelsen av forliset til fiskefartøyet Sørbris 8. mai 2020 har vist at Sjøfartsdirektoratet i de senere årene har gjennomført svært få uvarslede tilsyn med fiskefartøy som er bygget før 1992 og har en største lengde på mindre enn 8 meter, i forhold til tallet på fartøy i denne gruppen. Sørbris hadde tilsyn mer enn 11 år før forliset. Fartøyet hadde ikke fri-flyt satellittnødpeilesender, som kunne ha endret utfallet av forliset».

Statens havarikommisjon råder Sjøfartsdirektoratet til å intensivere kontrollen med fiskefartøy med største lengde mindre enn 8 meter bygget før 1992.

Vendte tommelen ned

Havarikommisjonen skrev i en ulykkesrapport som gjaldt sjarken «Arv 2» i november i fjor, at det trolig finnes mange fiskefartøy med største lengde mellom 6-9 meter bygget i 1992 og senere, som ikke oppfyller konstruksjonskravene til fiskefartøy. Også den gang tilrådet de Sjøfartsdirektoratet om å intensivere kontrollen av disse fartøyene.

I februar i år tilrådet Havarikommisjonen Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet om å gjennomgå hele merkeregisteret for å luke ut båter fra 6–8 meter, som ikke oppfyller konstruksjonskrav. Fiskeridirektoratet vendte imidlertid tommelen ned. I en epost til Fiskeribladet i februar, opplyste seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Håvard Holder, at «det etter Fiskeridirektoratets syn ikke er formålstjenlig med en slik gjennomgang, når det tas hensyn til de omfattende ressursene som må settes av til et slikt arbeid».

Erfaren fisker

Ifølge Havarikommisjonen var fiskeren som eide sjarken «Sørbris» registrert som yrkesfisker på blad B. Han hadde erfaring fra stillinger som overstyrmann på offshore-fartøy og yrkesfisker på større fartøy. Han hadde driftet flere sjarker i aktivt fiske siden tidlig på 2000-tallet og hadde dekksoffisersertifikat klasse 1, viser Havarikommisjonen til.

En tidligere arbeidsgiver som Havarikommisjonen har vært i kontakt med, gav den omkomne godt skussmål om arbeidsforholdet og fortalte at han var kjent som en sjømann med fokus på sikkerhet, vises det til i havarirapporten.