Det har vært høy temperatur rundt innføringen av nye rapporteringskrav, der rundt halvparten av alle norske fiskefartøy blir pålagt et utvidet rapporteringssystem. 220 fartøy over 11 meter har fått krav om å ha utstyr for fartøyovervåking (VMS) og full fangstrapportering (ERS) installert innen 1. juli.

VMS og ERS