I dag har Nord Fiskarlag seks representanter i landsstyret i Norges Fiskarlag. Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt har fire hver. Sør-Norges årsmøtevedtak er en tredeling av makten. Det innebærer et likt antall representanter ved å utvide med ett medlem, samt at Nord Fiskarlag må gi fra seg en representant. Slik kan de tre lagene få fem representanter hver.

– Vi er klar for en tredeling av representanter fra Sør-Norges Fiskarlag, Nord Fiskarlag og Fiskebåt i landsstyret. Men vi kan også støtte å utsette det til neste landsmøte i 2025, sier Terje Eriksen, leder i Sør-Norges Fiskarlag.