Det var Stig Meyer i Fiskarlaget Nord som i et intervju med Fiskeribladet sa han mente at Williams sine uttalelser vil bli et tema på Gardermoen-møtet på onsdag. Williams leder arbeidet med å slå sammen fylkeslagene i Fiskarlaget i nord, og Meyer mener at i dette arbeidet bør han helst ikke mene noe om stridighetene i Fiskarlaget, dersom han skal lykkes med å samle lagene til et felles lag i nord.

Ikke tema

Etter sin første samling av representanter for de tre nordlige fiskarlagene, som møttes på Gardermoen onsdag, sier Williams at Meyers uttalelser til Fiskeribladet var ikke nevnt på møtet.