Mannskapet på bleiksbåten «Klævtind» delte bildet av den sjeldne fangsten av en grindhval på Facebook-siden Klævtind onsdag. Nyheten nådde så VOL, som var først til å omtalte hendelsen.

– Vi var først litt usikre på om vi skulle dele dette bildet, da kanskje noen kan bli ergerlig eller krenket. Men hvalen var allerede død da vi fikk den om bord, og vi valgte å dele bildet. Det er veldig spesielt å få en grindhval i garna, og i løpet av mine 32 år på havet, er dette kun tredje gang jeg opplever noe slikt, sier skipper Glenn Thomas Madsen til VOL.

Madsen forteller at det i alle fall er 10 år siden sist noe slikt skjedde. Men en relativt stor hval i garna er ikke noe de trakter etter, ettersom den ødelegger garna.

Grindhvalen er en stor delfinart som finnes i kalde farvann både på den nordlige og sørlige halvkule. I det nordlige Atlanterhavet finnes de både langs kysten og mer pelagisk i farvannene rundt Grønland og Island, ifølge Norsk Polarinstitutt.

På Færøyene driver de fangst på grindhval, og har ifølge Wikipedia en avsatt kvote på om lag 950 dyr årlig.