I en ny rapport skriver Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at fisk og skalldyr ved dumpefelt for ammunisjon og sprengstoff kan være forurenset med ammunisjonsrelaterte kjemikalier. FFI anbefaler at det innføres fiskeforbud i og rundt dumpefeltene.

Men det er først og fremst faren for udetonerte eksplosiver som er bakgrunnen for anbefalingen om fiskeforbud. Det melder Forsvarets forum.

Anbefaler forbudssoner

«FFI anbefaler at det opprettes forbudssoner for fiske i og rundt dumpefelt for ammunisjon. Først og fremst av hensyn til sikkerhet, fordi ammunisjon kan havne i fiskeredskaper og forårsake en detonasjon med påfølgende skade på menneske og materiell, men også av hensyn til at fisk og skalldyr kan være forurenset med ammunisjonsrelaterte forbindelser», står det i rapporten.

FFI har undersøkt flere arter for kobber, bly, sink, kvikksølv, kadmium, arsen og forskjellige eksplosiver. I flere arter er det funnet bly og eksplosiver som sannsynligvis stammer fra den dumpede ammunisjonen, viser Forsvarets forum til.

Flere fiskearter hadde høyt innhold av kvikksølv, men ikke høyere enn hva som er vanlig ellers langs norskekysten. Det er derfor lite trolig at kvikksølvet kommer fra den ammunisjonen.

Ved et av dumpefeltene fant FFI høye forekomster av nitroglyserin i brunkjøttet i trollkrabber, mens det er mindre i klokjøttet til krabbene.

29 dumpefelt

Mange av dumpefeltene stammer fra andre verdenskrig, men Forsvaret dumpet ammunisjon i havet og i innsjøer helt frem til slutten av 1960-tallet. Det er ifølge Forsvarets forum 29 dumpefelt langs kysten. FFI har undersøkt fisk og skalldyr fra fire av dem: Malangen, Skjerstadfjorden, Botnfjorden/Leirfjorden og Øygarden dumpefelt.