Fiskarlaget melder på sine nettsider at Sjøfartsdirektoratet har hørt på Fiskarlagets ønske, og utvidet fartsområde kan starte 12. mai. Dette betyr at de minste fartøyene kan delta i blåkveitefisket uten fartsområdebegrensinger.

Fiskarlaget viser til at de fredag fikk positivt svar på søknaden som torsdag ble sendt til Sjøfartsdirektoratet. Søknad om å utvide tidsrommet for operasjonelle begrensinger i § 47, gjeldende for dekkede fartøy 8 - 10,67 meter største lengde får følgende svar:

«Perioden for utvidet fartsområde starter etter § 47 tredje ledd normalt 15. mai. Denne perioden søkes for dette året utvidet til å starte 12. mai 2021. Sjøfartsdirektoratet finner å kunne gi tillatelse til at perioden for utvidet fartsområde kan starte 12. mai 2021. Utvidelsen gjelder for 2021.

Sjøfartsdirektoratet minner om at det er skipsførers plikt til å ta nødvendig hensyn til bølger, vær og vind, herunder fare for overising», heter det i svaret fra direktoratet.