Det kommer frem i en J-melding fra direktoratet. Det vil si at de har kommet med en forskrift om stopp i torskefisket for EU-flåten i fiskevernsonen ved Svalbard.

Som Fiskeribladet tidligere har skrevet, kan flåten imidlertid fortsette fisket i Svalbardsonen på torskekvoten som er satt av i Norsk økonomisk sone. Dette slås også fast i j-meldingen. Men dersom de fortsetter etter dette, vil de bli straffet.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er det i tråd med den norske reguleringen av torsk i fiskevernsonen at NØS-kvoten kan fiskes ved Svalbard.