– EU-fartøyene som drev fiske i forrige uke har forlatt sonen. Fire fartøy ligger for tiden i