Som tidligere meldt i Fiskeribladet har fjorten rederier i seks EU-land og ett i Storbritannia tatt ut stevning mot staten for fiske i Svalbardsonen. En sak som kan ende for en internasjonal domstol, dersom saken først føres for en norsk rett.

Ikke noe å tjene

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI) har i et tidligere intervju med E24 uttalt at Norge er redd for at EU-land tar spørsmålet om fiskevernsonen og norsk sokkel til domstolen i Haag, og at vi skulle tape en slik sak.