Kravet om at EU blir tatt med som kyststat kommer frem i et brev «fiskeridirektøren» i EU-kommisjonen, Charlina Vitcheva, sendte til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i september i fjor.

I dette brevet stiller Vitcheva spørsmål ved forvaltningen av arktisk torsk i Barentshavet. Hun mener EU bør forvalte bestanden sammen med Norge og Russland.

Bekymret

DG Mare-sjefen viser i brevet til at den arktiske torsken finnes både i områder innenfor og utenfor jurisdiksjonen til Norge og Russland som kyststater.

– Den europeiske union, Færøyene, Island, Norge, Russland og Storbritannia fisker alle etter arktisk torsk så vel som andre bestander i disse områdene, inkludert i internasjonale farvann, som er en del av NEAFC-reguleringsområdet, viser Vitcheva til i brevet, som er sendt til ekspedisjonssjef Elisabeth Gabrielsen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).