Saksøkerne krever at kvoteforskriften norske myndigheter har vedtatt må settes til side, og at rederienes trålere får fiske kvotene som er fastsatt av EU og trålernes hjemstater.

Norge har varslet at europeiske fiskere som ikke overholder kvotene fastsatt i kvoteforskriften, vil bli arrestert og straffeforfulgt. Kvoteforskriften begrenser EU-flåtens kvoter til 17.885 tonn, som er nær 10.000 tonn lavere enn de har kunnet fiske tidligere.

Ikke i tråd med praksis

Stevningen, som er rettet mot Nærings- og fiskeridepartementet, er sendt inn til Oslo tingrett av advokatfirmaet Wiersholm 24.