Saksøkerne krever at kvoteforskriften norske myndigheter har vedtatt må settes til side, og at rederienes trålere får fiske kvotene