Direktoratet forteller at årets havgående opprenskningstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper er godt i gang. Torsdag måtte «Vikingbank» til havn for å losse store deler av «fangsten» etter en nedslående rekord.

De store mengdene gjenstående og dumpede snurrevadtauene gjorde nemlig at det 64 meter lange opprenskningsfartøyet slapp opp for dekksplass.

Full notbinge om bord på «Vikingbank». Foto: Fiskeridirektoratet

– Naturligvis trist

Seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet forteller til Fiskeribladet at halene med avfall er gjort ved to stasjoner i Nordland, men at hovedtyngden er tatt lenger nord.

Seniorrådgiver i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, Gjermund Langedal. Foto: Kjersti Sandvik
Et nedslående toktresultat, melder Fiskeridirektoratet. Foto: Fiskeridirektoratet

– Hoveddelen er tatt opp i Finnmark.

Direktoratet viser til at selv om lagring av snurrevadtau i havet er et aktuelt tema, har opprenskningsfartøyet ikke rørt bruk som er avmerket.

– Ingen tau var merket, og det var heller ikke noen form for fysisk markering på stedet eller i Barentswatch.

Både eksakt funnsted og antall tonn ønsker Langedal å komme tilbake til sluttrapporteringen når opprenskningstoktet er over. Det er informasjon fra fiskere og tilfeldigheter som har ført til funnene av taumengdene. I en pressemelding forteller Fiskeridirektoratet at tauene i lang tid har vært «til frustrasjon og plage i andre fiskerier».

– Noe av det som er dumpet så ikke ut til være mer enn ett til to år, men de øvrige delene kan nok være fra to til fem år forteller Langedal.

Tauverk losses i konteiner til resirkulering. Foto: Fiskeridirektoratet

Noe død fisk

Tauene i seg selv både er til hinder for annet fiskeri, og fører til at fiskere mister sine redskap ved fasthekting. En enkeltteine ble tatt opp, et fritidsredskap som hadde hektet seg fast i snurrevadtauet. Noe død fisk er også funnet, men ikke på alle tau. Langedal henviser til andre fagmiljø om konsekvensene av forvitring og mikroplast, og forteller i pressemeldingen mer om hva de har funnet.

– Mye av det som er funnet av snurrevadtau, er viklet sammen med liner, teiner eller garn. Dette er naturligvis trist og bidrar på den måten til økt forsøpling og spøkelsesfiske. Også trålwire har det vært betydelig fangst av. Deler av dette vil bli losset omtrent halvveis i toktet sammen med en god del teiner som også er plasskrevende, sier seniorrådgiver i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, Gjermund Langedal.

Fiskeridirektoratet med «storfangst» på opprenskningstoktet med «Vikingbank». Foto: Fiskeridirektoratet

Kurser mot blåkveitefeltene

Toktfartøyet fortsetter nå videre mot garn- og blåkveitefeltene, men det er allerede store mengder garn om bord, ifølge direktoratet. Noe av dette skal leveres tilbake til eierne og noe skal til gjenvinning gjennom Nofir AS når toktet avsluttes i Ålesund.

– Fiskere som har ikke har meldt tap av garn fra blåkveitesesongen har fremdeles muligheten til få tilbake mistede garn, sier Langedal i pressemeldingen.