En bremsekloss gjennom 30 år har sluppet taket. Sier noen. En innsiktsfull og balansert journalist og redaktør vil bli savnet. Sier andre.

Jeg ringte redaktør Øystein Hage og foreslo meg selv til oppgaven å sluttportrettere Nils. Det syntes han var en god idé. Det er uklart for meg hvorfor jeg gjorde det og enda uklarere hvorfor Hage syntes det var en god idé.

Johan H. Williams
  • Johan H. Williams er tidligere ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet, og har blant annet vært i Verdensbanken og FNs miljøprogram.