1. januar mistet 20 år gamle Adrian Røsand livet i en arbeidsulykke på Salmars oppdrettsanlegg Ruggstein utenfor Frøya. Det som er klart etter etterforskningen, er at den forulykkede befant seg i sjøen da han ble klemt mellom oppdrettsmerden og servicebåten han jobbet på.

– Vi vil ikke klare å finne ut av hvordan mannen havnet i sjøen.