Dette sier administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag etter årsmøtet i Tromsø tirsdag og onsdag. Her ble det vedtatt en rekke endringer for å sikre økt representasjon av begge kjønn i styret og i årsmøtedelegatene.

Marita Sedeniussen ble valgt inn i styret, med Ann Jorunn Olsen som første vara og Monica Amsen som andre vara. Mari-Ann Johansen ble valgt inn som første vara til Fiskarlaget Nords styreplass.

En modningsprosess

Haugland sier organisasjonen har vært gjennom en modningsprosess.