7. februar 2020 var «Asbjørn Selsbane» i fiske på Skjoldryggen cirka 150 nautiske mil vest av Træna da det oppstod en ulykke i forbindelse med stuing av styrbord tråldør. En mann døde som følge av en klemskade da tråldøren ble senket mot rekken akterut.

Tydeligere risikoforståelse

Havarikommisjonen mener en tydeligere risikoforståelse kunne ha gjort ledelsen og mannskapet bedre rustet til å organisere seg selv og arbeidet sitt i uvante situasjoner.

«Det kan bidra til slik forståelse om det blir gjort mer detaljerte risikovurderinger som grunnlag for rutiner ved trålfiske. Sikker jobb-analyse kunne også vært brukt som verktøy ved avvik fra rutinearbeid», skriver kommisjonen.

Kommisjonen viser til at ulykken skjedde etter at det hadde oppstått utfordringer med innhal av trålbruket, og arbeidsoperasjonene var derfor ikke lenger av helt rutinemessig art.

Om bord var det en uskreven regel om at mannskap ikke skulle oppholde seg i området der ulykken skjedde før styrbord tråldør var sikret og senket.

Ingen sikkerhetstilrådninger

Undersøkelsen til kommisjonen har vist at rutinene for å kommunisere med hverandre på dekk ikke bidro til å forhindre ulykken.

«Havarikommisjonen vurderer det slik at ekstraordinære situasjoner kan føre med seg nye arbeidsoppgaver og avvik fra vanlige arbeidsrutiner. Det vil således være spesielt viktig å evaluere nye risikoer og kommunisere om trygghet i slike situasjoner».

Havarikommisjonen ser det ikke som nødvendig å fremme nye sikkerhetstilrådinger som følge av ulykken.

Etter ulykken har rederiet laget en skriftlig prosedyre for trålfiske og revidert kommunikasjonsrutinen sin for å fremme tryggere arbeidsoperasjoner.

Ulykken på «Asbjørn Selsbane»
  • 7. februar 2020 var fartøyet i fiske på Skjoldryggen om lag 150 nautiske mil vest av Træna.
  • Ulykken skjedde i forbindelse med stuing av styrbord tråldør.
  • En 65 år gammel mann døde momentant i ulykken.
  • I januar 2021 ble det klart at rederiet får 250.000 kroner i bot for brudd på to paragrafer i skipssikkerhetsloven.
  • Rederiet vedtok boten.