18. april i fjor klokken 04.41, mottok Statens havarikommisjon et varsel fra Hovedredningssentralen Nord-Norge om en alvorlig arbeidsulykke om bord i fiskefartøyet «Fugløybuen», 50 nautiske mil nordvest av Tromsø.

Under innhal av snurrevadnota, gikk det nemlig galt.

I sin rapport viser havarikommisjonen til at en av mannskapet stod plassert i hjørnet av notbingen på akterdekket for å håndtere bruket som var på vei inn. Det som så skjer er at kranarmen med en påhengt kraftblokk benyttet til innhal av nota, knekker i nakkebolten. Den havarerte krana med kraftblokka dro seg deretter akterover på grunn av nota med fangst som fortsatt sto i sjøen.

En av fiskerne om bord kom i klem mellom kraftblokka og rekka, og omkom senere som følge av skadene.

Høy belastning og svak sveis

«Høy belastning under siste fase av halet, i kombinasjon med svak sveis har ført til at krana kunne knekke på et tidspunkt der lastbærende areal ikke lenger var tilstrekkelig for å unngå et brudd», skriver Havarikommisjonen.

Videre peker kommisjonen på at ettersom kraftblokken klemte fiskeren akterover mot skansekledningen, tyder dette på at krana har vært utsatt for horisontale krefter fra nota og notposen med fisk - dette i tillegg til de vertikale kreftene fra både vekta av kraftblokka og bruket.

Kranarrangementet på fartøyet gjorde det vanskelig å arbeide utenfor farefullt område. Foto: Sjøfartsdirektoratet/Statens havarikommisjon for transport (illustrasjonen er hentet fra havarikommisjonens rapport)

«Tekniske undersøkelser har vist at nakkebolten og dens innfesting ga etter som følge av at sveisen hadde hatt mangelfull innsmelting. Lastbærende areal har derfor vært redusert på grunn av sveisefeilen, noe som sannsynligvis har medført lastoverskridelse i forhold til resterende lastbærende areal ved ulykkestidspunktet», heter det i rapporten.

Ingen tilrådinger

Krana om bord ble produsert for 20 år siden, og Havarikommisjonen viser derfor til at det har vært utfordrende å fastslå om det kan være flere kraner fra den samme perioden som har blitt omsatt med samme sveisefeil.

Videre peker kommisjonen på at kranarrangementet på fartøyet gjorde det vanskelig å arbeide utenfor farefullt område.

«Undersøkelsen har ikke avdekket at bruddet skyldes direkte feil bruk av krana», mener Havarikommisjonen som ikke fremmer noen sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.