Fiskeridirektoratet vedtok i 2021 en handlingsplan for utvikling av framtidens fiskerikontroll. I en melding mandag opplyser Fiskeridirektoratet at det har revidert handlingsplanen.

– Et av hovedmålene er å få til en mer effektiv fiskerikontroll, og gjennom omorganisering av direktoratet har vi lagt til rette for en styrket og mer effektiv innsats på en rekke områder, sier divisjonsdirektør Janne Andersen i en pressemelding.

– Helt avgjørende

Videre er direktoratets andre hovedmål å forbedre og automatisere dokumentasjon på aktivitet gjennom verdikjeden.

– Her har direktoratet sammen med Justervesenet fulgt opp forslag til nytt regelverk for automatiske vekter og veiesystem. Dette tiltaket er helt avgjørende for at vi skal løse utfordringene fiskerikontrollutvalget pekte på, sier Andersen.

Direktoratet viser til at det langsiktige målet er å utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger om bord på fiskefartøy for å automatisere ressursregistreringen.

«Vår viktigste innsats her skjer gjennom FangstID-programmet, hvor en rekke prosjekter er satt i gang for å realisere målet», skriver direktoratet. Programmet har som mål at det skal tas i bruk nye teknologiske løsninger om bord på fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket.

Her kan du lese hvilke satsingsområder direktoratet trekker fram: