Verftet har ingen planer om å stoppe servicen på de tre russiske trålerne, opplyser administrerende direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft. Foreløpig har de ikke hørt noe fra norske myndigheter om at de ikke skal ta oppdrag for russiske selskaper.

Hører på myndighetene

– Vi forholder oss til det norske myndigheter bestemmer. Dersom de krever at arbeid for russiske selskaper skal stoppe, vil vi stoppe arbeidet, sier Standal.

Han regner heller ikke med at de ikke skal få betalt for arbeidet de har på gang, som følge av sanksjoner mot russiske banker og betalingsordninger for russiske selskaper.