– I tillegg til å kontrollere verneområder for kysttorsk, kontrollerte vi hummerfredningsområder, og vi tok stikkprøver av faststående fiskeredskaper langs hele Skagerrak-kysten, sier Jørgen Ree Wiig, inspektør i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, i en pressemelding tirsdag.

Det var Fiskeridirektoratet som sammen med Kystvakten og Statens Naturoppsyn som gjennomførte fiskerikontrollen i Skagerrak i helgen.

Jørgen Ree Wiig, inspektør i Fiskeridirektoratet. Foto: Lena Knutli

Totalforbud mot torsk

Fra Telemark og østover til svenskegrensen er det totalforbud mot å fiske torsk. I torskens gyteperiode – fra og med 01. januar til og med 30. april – er det forbud mot alt fiske i 14 fastsatte gyteområder fra Mandal til svenskegrensen. For å følge opp forbudet har Fiskeridirektoratet denne våren, som tidligere varslet, intensivert kontrollvirksomheten i Skagerrak.

Statens Naturoppsyn kontrollerte også verneområder for fugl og vern av anadrome fiskearter.

I alt ble det beslaglagt totalt 97 fiskeredskaper, hvorav 94 redskaper var teiner og 3 var ruser. I flere av redskapene fant inspektørene våre torsk, og over 30 individer ble gjenutsatt.

Nøkkeltall fra kontrollen:

 • Hummerteine satt i fredningstiden for hummer: 3 hummerteiner
 • Manglende råtnetråd: 19 krabbeteiner
 • For mange teiner: 22 krepseteiner tilhørende samme eier
 • Teiner inne i hummerfredningsområde: 22 krepseteiner i hummerfredningsområdet på Kvernskjær
 • Teiner i gytefelt for torsk: 8 krepseteiner i torskegytefeltet på store Hvaler, 1 havteine, 1 hummerteine og 3 krabbeteiner i torskegytefeltet i Lillesand
 • Ruser i gytefelt for torsk: 3 ruser i gytefelt for torsk i Lillesand
 • I tillegg fikk flere personer advarsel for dårlig merking av vak
  Sprellende ferske nyheter siden 1923!
  Prøv oss i 100 dager for kun 100 kroner. Jubileumstilbudet varer ut april.