– De siste 2,5 driftsårene har vært krevende for Berg Seafood. Sesongen 2022 var ikke noe unntak, og det ble kun tatt imot rundt 1000 tonn fisk til sammen på våre to anlegg. I tillegg ble anlegget i Laukvik stengt av mattilsynet i ti driftsdøgn i april 2022, før man fikk på plass en midlertidig godkjenning for å holde anlegget åpent ut Lofotsesongen, sier styreleder Eivind Holst i Berg Seafood AS til Lofotposten.

Mattilsynet sine krav gjør at det må store anleggsoppgraderinger til.

Vedtok avvikling

– L. Bergs Sønner AS har bestemt at disse investeringene ikke vil bli gjennomført av L. Bergs Sønner AS, opplyser Holst.

L. Bergs Sønner er største eier i Berg Seafood AS, og eier selve fiskebrukene Berg Seafood har drevet sin virksomhet i.

15. juli vedtok en ekstraordinær generalforsamling i selskapet å avvikle Berg Seafood AS. Holst er valgt som styreleder for et avviklingsstyre, skriver avisen.

Små marginer

Til tross for flere krevende år, ble bedriften kåret til «gasellebedrift» av Dagens Næringsliv i 2021. Daglig leder Jonas Walsøe ble også kåret til en av E24s ledertalenter, i kategorien «Selskapsbygger». I juni meldte Fiskeribladet at Walsøe, daglig leder ved mottaket i Svolvær, sa opp.

Overfor Fiskeribladet har han ikke lagt ikke skjul på at det er tøft å drive fiskebruk, i en hverdag som i stor grad dreier seg om kamp om råvarene og overkapasitet på land.

– Det er små marginer og liten forutsigbarhet. Det er vanskelig å våge å investere noe, sa Walsøe i januar.

Parallelt med knappe marginer, stilles det stadig nye og strenge krav til utstyr, drift og bygninger.

Med et eldre kaianlegg og en vel hundre år gamle tørrfiskbrygge, står behovet for å lette logistikken ved en modernisering høyt på ønskelisten. Men råstofftilgangen og fortjenesten kan ikke forsvare større investeringer.

I vinter ble mottaket i Laukvik stengt av Mattilsynet. Bakgrunnen for stengingen gikk nettopp på den byggtekniske standarden og en tungrodd logistikk.