Aksjekapitalen i Samherji fiskeldi ehf. øker med 3,5 millioner islandske kroner, og midlene skal brukes til å bygge et pilotprosjekt i Öxarfjörður samt design og bygging av et oppdrettsanlegg med kapasitet på 40.000 tonn i ressursparken ved Reykjanesvirkjun, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

Selskapet driver i dag fem sjøanlegg og to prosessanlegg. Selskapet har spesialisert seg på landbasert oppdrett av røye og laks. Frem til nå har røye vært størstedelen av produksjonen, men nå skal de satse i større grad på laks.

Vil produsere 3000 tonn laks

Utvidelsen av det landbaserte anlegget i Silfurstjörnan i Öxarfjörður har startet. I dag produseres det 1500 tonn laks der, men produksjonen vil øke til 3000 tonn etter at prosjektet er ferdigstilt.

Aksjekapitalutvidelsen for første fase på 7,5 milliarder islandske kroner er allerede godkjent. Etter dette skal det velges nytt styre i Samherji fiskeldi på selskapets ordinære generalforsamling.

Nordmannen Alf-Helge Aarskog, tidligere administrerende direktør i Mowi, har investert i Samherji fiskeldi og vil ta plass i selskapets styre.

«Aarskogs styredeltakelse er en stor tillitserklæring for Samherji fiskeldi og selskapets ambisiøse fremtidsplaner for utvikling innen akvakultur. Aarskog er en svært suksessrik forvalter, der han sist var administrerende direktør i Mowi, som er det største oppdrettsselskapet i verden og produserer 20 prosent av all laks som selges på verdensbasis» skriver selskapet.

45 milliarder på nytt anlegg

– Det er få mennesker i verden som har mer erfaring fra akvakultur enn Alf-Helge Aarskog. Vi får en person inn i styret med stor kunnskap og erfaring innen internasjonal akvakultur med et stort nettverk for å ta kunnskapen vår til neste nivå. Dette er en stor anerkjennelse av vår utvikling av landbasert oppdrett de siste to tiårene, uttaler Jón Kjartan Jónsson, administrerende direktør i Samherji fiskeldi ehf.

Selskapet har også planer om å bygge et landbaserte anlegget i Reykjanes, hvor de ønsker å produsere 40.000 tonn laks i året. Anlegget vil bestå av et settefiskanlegg, et oppdrettsanlegg, og et foredlingsfabrikk, samt et servicebygg. Den totale investeringen er beregnet til 45 milliarder islandske kroner.

– Det er en ære for meg å bli invitert til å delta i dette prosjektet. Kompetansen til Samherjis ansatte innen fiskeri og havbruk på land er et utmerket grunnlag å bygge videre på. Det faktum at Samherji har produsert laks og røye på land i svært lang tid betyr at dette er det første prosjektet jeg har sett innen akvakultur som jeg virkelig tror på. Den valgte plasseringen, hvor det er overflod av vann og energi, gjør dette veldig interessant, uttaler Alf-Helge Aarskog.