– Et større antall fiskebåter og rederier er siktet, og det er grunn til å tro at det kommer til å bli flere, sier politiadvokat Ronny Andre Jørgensen i Troms politidistrikt.

21. mars i år ble den største tverrfaglige aksjonen i Troms politidistrikt på 35 år gjennomført, der hovedfokuset for aksjonen var aktiviteten ved Karlsøybruket i Vannavlen på Vannøya.

Fiskeribladet har tidligere omtalt at det er tatt ut fem siktelser, mot personer og selskap, fra både «landssiden og fartøyssiden». De er alle siktet for grove regnskapsovertredelser og brudd på fiskerilovgivningen.