Skipper Halvar Bendiksen og hans rederi Malnesfjord AS ble i april 2022 anmeldt av direktoratet for brudd på havressursloven etter en kontroll på kaia på Andenes.

Torskefangsten som ble kontrollert ble levert av Bendiksen med fartøyet «Anna-Sofie». Det er Norges Fiskarlag som omtaler saken, og viser til at Bendiksen via ERS meldte inn en fangst anslått til 64.500 kilo rund torsk.

– Når vi fiskere blir pålagt å bruke en faktor kan det ikke komme en annen faktor. Da blir det helt umulig for oss å innrette oss, sier Bendiksen til Fiskeribladet.