Det skriver A-krimsenteret i Nordland i en pressemelding torsdag.

I 2019 avdekket senterets kontroller blant annet sosial dumping av utenlandske arbeidstakere i deler av næringen i Nordland. Etter kontrollene ble det gitt overtredelsesgebyrer for over en halv million kroner, og flere virksomheter ble anmeldt for ulike straffbare forhold.

Behov for kontroller

– Tidligere kontroller har vist at det er behov for vår tilstedeværelse i fiskerinæringen. A-krimsenteret er opptatt av å sikre et arbeidsliv som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø, derfor er vi glade for at de foreløpige resultatene fra årets kontroller gir grunn til optimisme, sier Kurt Jacobsen, koordinerende leder for a-krimsenteret i Nordland, i en pressemelding.

Kurt Jacobsen, koordinerende leder for a-krimsenteret i Nordland Foto: Pressefoto

A-krimsenteret har inntrykk av at kontrollene gir god effekt. Under kontrollene de siste ukene har a-krimsenteret i Nordland blant annet hatt fokus på innkvartering og samtaler med arbeidstakere. Totalt har 32 innkvarteringer blitt kontrollert og rundt 200 arbeidstakere intervjuet, opplyses det i meldingen.

Mye etterarbeid

Jacobsen påpeker at det fortsatt gjenstår mye etterarbeid før a-krimsenteret har fullstendig oversikt.

– Det har vært gjort et omfattende arbeid i forkant og under fiskerikontroller, og det er hentet inn mye dokumentasjon under kontrollene som vi nå jobber med å gå gjennom, men foreløpige resultater viser blant annet vesentlig bedre boforhold enn tidligere, påpeker Jacobsen og legger til:

– I tillegg ser vi at en av de useriøse aktørene som vi avdekket i 2019 ikke lengre er tilstede innenfor fiskeindustrien i Nordland. Det er svært gode nyheter, og viser at kontrollene og vår tilstedeværelse i næringen har hatt god effekt.

For lange arbeidsdager

A-krimsenteret viser til at årets kontroller avdekker fortsatt uakseptable forhold knyttet til arbeidstidsbestemmelser og hviletid dette bekymrer a-krimsenteret.

– Vi ser dessverre fremdeles gjennomgående brudd hos enkelte virksomheter, der vi avdekker forhold hvor arbeidstakere over flere uker har jobbet sammenhengende uten helgefri, og med lange og krevende arbeidsdager på opptil 20 timer. Slike forhold ser vi svært alvorlig på med tanke på fare for liv og helse hos arbeiderne, og dette blir fulgt nøye opp, sier Jacobsen.

Det er i tillegg avdekket flere mangelfulle arbeidsavtaler som ikke oppfyller krav til minimums innhold og NAV vil også utrede 4 saker for mulig trygdesvindel.

Foreløpige resultater fra a-krimsenterets fiskerikontroller i Lofoten og Vesterålen:

· En større useriøs aktør er forsvunnet fra næringen.

· Det er kontrollert 32 forlegninger som utenlandske arbeidstakere har hatt som bolig under fiskesesongen. En bolig hadde mangler knyttet til brannvarsling, og forholdet ble rettet opp umiddelbart av arbeidsgiver etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

· Det er blitt gjennomført samtaler med et stort antall norske og utenlandske arbeidstakere. Arbeidstakere er gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn.

· Det forekommer brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen. Det er blitt avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.

· Det er avdekket flere mangelfulle arbeidsavtaler som ikke oppfyller krav til minimums innhold

· NAV vil utrede 4 saker for mulig trygdesvindel.