Fiskeridirektoratet opplyser i en Twitter-melding mandag at direktoratets oppsynsbåt «Frey» 6 .- 7. juli deltok i en fellesaksjon med politiet, kystvakten, Statens naturoppsyn i sør-øst politidistrikt. Fokuset for aksjonen var miljøkriminalitet i skjærgården, opplyser direktoratet.

Det ble totalt tatt 104 beslag av ulovlige redskaper som resulterte i 38 anmeldelser.