Kystvaktens KV «Nornen» har vært på ressurskontroll av sanketeiner for hummer på Hvaler og Fredrikstad. De er lite fornøyd med resultatet, går det fram av en melding på Twitter.

«Resultatet har vært nedslående med 22 anmeldelser for fiske av hummer under minstemål og over maksimumsmål», opplyser Kystvakten.

34.500 hummerfiskere har sendt påmelding til Fiskeridirektoratet for å delta i årets fiske, og det betyr mange bruk å kontrollere for Kystvakten. KV «Nornen» er fortsatt i Hvaler-området.

Noen gir blaffen

– Vi gjør en form for stikkprøvekontroll, med ekstra fokus på hummerfredningsområder, sier skipssjef Stig Andre Salt Svanevik på KV «Nornen».