Fiskeribladet omtalte i likhet med flere medier i forrige uke at flere fiskere har meldt fra om at de har fått det de mener er oppdrettstorsk i garna i Meløy. Fisker Lars-Gøran Ulriksen fortalte til Fiskeribladet at han har fått fisk som har både rogn og melke.

Ber om stopp i tildelinger

– Kystfiskarlaget har vært og er kategorisk i vår kommunikasjon opp mot myndighetene på at oppdrett av torsk må foregå i rømnings- og utslippsfrie anlegg. Vi frykter genetisk forurensing av torskebestandene slik vi har sett oppdrettslaksen har forårsaket i mange elver, sier styreleder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil, i en pressemelding.

Ingen oppdrettsanlegg har til nå meldt fra om rømming. Det er tatt prøver av fisken som er fanget, og svar på prøvene vil foreligge etter hvert.

Norges Kystfiskarlag støtter de som nå ber om stopp i tildelingen av konsesjoner:

– Oppdrett av all fisk må foregå i lukkede og utslippsfrie anlegg. Det er den eneste måten å garantere for en bærekraftig oppdrettsnæring som ikke går på bekostning av det tradisjonelle fiske, sier Kiil.

Fisker Lars-Gøran Ulriksen viser her torsk med rogn. Han mener det er oppdrettstorsk. Fisken er tatt i Meløy nær oppdrettsanlegget til Norcod, som for øvrig ikke har meldt om noen rømminger fra sitt anlegg. Foto: Privat