På Twitter har Fiskeridirektoratet tirsdag delt flere bilder av garn som har stått lenge i sjøen og fangstet krabber. Flere av krabbene måtte avlives, skriver direktoratet som oppfordrer til å melde fra om tapte fiskeredskap i fritidsfiskeappen.