Mandag denne uken ble det avsagt dom i Nord-Troms tingrett i den sivile saken mellom de to selfangstrederiene Lance og Norse Marine i Tromsø. Grunnlaget for straffesaken berører samme tema som den sivile saken: Spørsmålet om overrapportering av fangst.

Må ta hensyn til dommen

Østgård mener at påtalemyndigheten i straffesaken må ta hensyn til dommen i tingretten siden grunnlaget for den sivile saken er akkurat det samme som grunnlaget for straffesaken.

Norse Marine vant ikke fram med sitt erstatningssøksmål mot Lance.