For å beskytte laksebestandene i Tana har Miljødirektoratet vedtatt å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i år.

Dette gjelder i Berlevåg, Tana og Gamvik kommuner, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Forslaget, som nå er vedtatt, var på høring fram til 5. mai, skriver Miljødirektoratet i en presesmelding. Det kom inn 22 høringsuttalelser, men ingen alternative forslag til avgrensing av reguleringsområdet, eller andre forslag som ivaretar bestandene minst like godt som forslaget som nå er vedtatt, skriver direktoratet.

Norske og finske myndigheter har tidligere besluttet at det ikke blir åpnet for laksefiske i Tanavassdraget i 2021.

– De fleste av Tanavassdragets rundt 30 laksebestander har ikke hatt et høstbart overskudd de siste årene. Tiltak for å bevare og bygge opp bestandene vil være vesentlige for å sikre at tanalaksen også i fremtiden kan være en viktig del av grunnlaget for næring og rekreasjon, og samisk kulturutøvelse langs kysten og i innlandet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i meldingen.