En av båtene som har levert en relativt stor torskefangst den siste uken