Under Midsund-konferansen som fant sted i forrige uke holdt historiker Leiv Nordstrand et foredrag om havvind som utfordring for fiskeflåten. –