Havøy Kystfiske har fått inndratt den såkalte DOC-en (Document of Compliance), godkjenningsbeviset for sikkerhetsstyring for hele rederiet. Det er det viktigste sertifikatet et fiskeriselskap kan miste.

I Havøy Kystfiskes tilfelle betyr det at de to snøkrabbebåtene «Hunter» og «Sea Hunter» er beordret til havn av Sjøfartsdirektoratet, og får ikke forlate kai. Bakgrunnen er blant annet den tragiske ulykken 30. januar i år, da en av mannskapet på «Hunter» forsvant i Barentshavet under fangst av snøkrabbe.

Kan ikke forlate havn

Når sikkerhetssertifikatet er ugyldig, så er også fartøyenes sikkerhetsstyringssertifikat ugyldig, og fartøyene kan ikke brukes.