Dette sa Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge, i en paneldebatt i Tromsø onsdag.

UiT Norges arktiske universitet og Senter for hav og Arktis feiret Verdens havdag med et åpent seminar på Kystens Hus.

Verdens «spiskammer»

Direktør for Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, ledet debatten, der tema var hvordan havnæringene i nord kan bidra til FNs bærekraftsmål nummer 14.